Kurucu / Founder - Antmarin

Go to content

Main menu:

Kurucu / Founder

Genel / General


Autobiography of the late
"MEHMET CAHİT AKINCIOĞLU"

Born in İzmir in 1925. He is the son of the retired Regiment Mutfi Colonel Hasan Fevzi AKINCI. Has taken his primary and high school education in Antalya. After completing the School of Higher Economics Trade and Commerce during 1942-1945 has entered the Turkish Military Academy in 1947 as a Lieutenant. At his own will, has retired from the army as a Lieutenant Colonel in 1969. Then started the business of trade in Antalya in 1970. Founded 2 companies in the field of international maritime transportation and tourism. Thus successfully contributed to the %5 economical income of Antalya from Turkish maritime trade to 80%. As a researcher-author has published numerous articles, columns drafts in newspapers and magazines in the fields of history, economy and social life. Has published 7 books on history, economy and social life. Known for his good will and personality, has contributed to the construction of the Akdeniz University Central Library consequently was named after himself by the University Senate. Deceased on 10 September 2003. 


Merhum
"MEHMET CAHİT AKINCIOĞLU"


1925 İzmir doğumludur. Babası merhum Alay Müftüsü E. Alb. Hasan Feyzi Akıncı’dır. İlk, orta ve liseyi Antalya’da okumuş, 1942-1945 yılları arası Yüksek İktisat Ticaret Mektebinde Ekonomi öğreniminden sonra, 1947 yılında Kara Harp Okuluna girmiştir ve 1949 yılında Teğmen olarak orduya katılmıştır. 1969 yılında Yarbay olarak kendi isteği ile emekli olmuştur. 1970 yılında Antalya’da Ticaret hayatına başlamıştır. Uluslararası Deniz Taşımacılığı ve Turizm alanında iki şirket kurarak Türk Deniz Ticaret filosunun Antalya ekonomisinde %5 olan payını %80’e kadar çıkarma başarısını göstermiştir. Araştırmacı-Yazar olarak; Tarih, Ekonomi ve Sosyal konularda birçok Makale, Etüd ve Projeleri Gazete ve Dergilerde yayınlanmıştır. Basılmış yedi adet kitabı mevcuttur. Yardımsever kişiliğiyle tanınan merhum, Akdeniz Üniversitesi Merkezi Kütüphanesinin tefrişini de üstlenmiş olup Üniversite senatosunca işbu mekanlara’da M.Cahit AKINCIOĞLU ismi verilmiştir. 10 Eylül 2003 yılında vefat etmiştir. 
Back to content | Back to main menu